ATHCHÚRSÁLA

Tá seirbhís athchúrsála ar fáil don phobal in Ionad na Dromoda.

Tá bosca bruscar ann i gcomhair:

Gloine thrédhearcach
Gloine Donn
Gloine Glas
Cannaí ól
Cannaí bia

Tá málaí athchúrsála ar fáil sna siopaí aitiúla agus in Ionad na Dromoda le h-aghaidh athchúrsáil tirim, mar shampla páipéar agus plaisteach.

Costas €10 le h-aghaidh 4 mhála

Tá málaí donn ar fáil sna siopaí aitiúla agus in Ionad na Dromoda le h-aghaidh bruscar tís

Costas €6 an cheann

Tá Forbairt na Dromoda ag obair le Comhairle Contae Chiarraí agus Comhchoiste Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh ar sholáthar na seirbhíse seo don phobal.

© 2019 Dromid Community Development. All rights reserved.