Vacancy for Secretarial / Administrator Post in the Dromid Centre

Vacancy for Secretarial / Administrator Post in the Dromid Centre

Post páirt-aimseartha / Part time post 24 uair sa tseachtain / 24 hours per week

Aidhm an Phoist:- Cuidiú leis an mbainisteoir le hobair rúnaíochta agus comhordaithe in Ionad na Dromoda:-

Aim of the Post:- To assist the manager with secretarial and co-ordinating work in Ionad na Dromoda.

Tréithe pearsanta agus sonraíocht atá riachtanach don phost:- Personal traits and specification necessary for the job:

 Scileanna riaracháin cuí agus caighdeán maith oideachais go leibhéal na hArd Teistiméireachta ar a laghad:-Good Secretarial skills and a good standard of Education to a minimum of having Leaving Cert Standard.

 Scileanna cumarsáide maith:- Good Communication skills

 Gaeilge líofa (scríofa & labhartha): Fluent Irish (spoken and written)

 Ceadúnas tiomána iomlán & glan agus do ghluaisteáin féin:- Full drivers licence and use of a car

 Sásta a bheith solúbtha:-Flexibility

 Cumas feidhmiú mar bhall fóirne:- Team working skills

Chun iarratas a dhéanamh ní gá ach CV & litir clúdaithe a sheoladh chuig an seoladh thuas roimh 5.00 in ar an Aoine 16/04/2021:-Applications in the form of CV and cover letter to be submitted to the above address by 5pm on Friday 16/04/2021

Tá an post seo curtha ar fáil le cabhair ó Údarás na Gaeltachta.

Is fostóir comhionannais deise Forbairt na Dromoda Teo

© 2019 Dromid Community Development. All rights reserved.