OIFIG POIBLI

Tá beirt duine fostaithe san Oifig Eolais faoi láthair. Tá Cáit Uí Chonaill mar bhainisteoir an Ionaid agus is í Máire Uí Shúilleabháin an rúnaí. Tá an oifig oscailte cúig lá sa tseachtain i rith na bliana ó 9.00 r.n. -5.00 i.n. Tá fáilte roimh gach duine teacht isteach agus fotacópáil a dhéanamh nó obair ar an ríomhaire a dhéanamh. Is féidir leis an bhfoireann cabhair a thabhairt le riaracháin mar shampla foirmeacha a líonadh suas srl. Tugann siad cabhair chomh maith leis na tionóntaí aosta ón scéim tithíochta le h-iarrataisí agus obair scríofa. Chun breis eolais a fháil ar na seirbhísí cuir glaoch ar an oifig ar 066 9474782.

© 2019 Dromid Community Development. All rights reserved.