Lathair

Tá Ionad na Dromoda agus Brú na Dromoda suite i Siar Dheisceart Chiarraí, timpeall 12 km (8 mhíle) ón Mórchuaird Chiarraí (N70). Is féidir leat dul ann ón Choiréan nó ó Chathair Saidhbhín.

Ón gCoiréan
Téir tríd an Choireáin agus lean ort i dtreo Cathair Saidhbhín. Timpeall míle ón Choireáin tiocfaidh tú go dtí seipéal bán ar thaobh na láimhe deise. Tóg an bhóthar atá díreach os do chomhair amach. Ritheann sé díreach in aice talamh an seipéil agus tá cuaille eolais ann do Bhrú na Dromada. Lean ar an mbóthar seo ar feadh 12 km (8 mhíle) nó mar sin. Rachaidh tú thar an scoil agus thar an seipéal ar do thaobh clé. Táimíd ar an gcéad bealach isteach eile ar thaobh na láimhe clé tar éis an seipéil. Bailiú mór, de fhoirgnimh bán is ea Ionad na Dromoda. Nuair a théann tú isteach sa suíomh tá sé díreach os do chomhair amach.

Ó Chill Orglan
Lean ar aghaidh ar an N70 tríd Gleann Beithe agus i dtreo Cathair Saidhbhín. Díreach sula thiocfaidh tú go Cathair Saidhbhín rachaidh tú thar droichead bheag agus tá siopa ar thaobh do lámha clé. Lean ort ar an bpríomh bhothar N70 ar feadh míle nó mar sin. Ansin feicfidh tú acomhal ar thaobh na lámha clé le cuaille eolais i gcomhair Brú na Dromoda. Tóg an chasadh ar chlé agus lean an bóthar ar aghaidh. Tar éis sé mhíle tiocfaidh tú go dtí acomhal agus tóg an chasadh dheis le cuaille eolais i gcomhair Brú na Dromoda. Lean an bothar seo ar aghaidh tríd na coille. Rachaidh tú trasna an droichead agus tiocfaidh tú go dtí crosb hóthar. Cas ar chlé. Rachaidh tú thar an scoil agus thar an seipéal ar do thaobh clé. Táimíd ar an gcéad bealach isteach eile ar thaobh na lámha clé tar éis an seipéal. Bailiú mór foirginimh bán is ea Ionad na Dromoda. Nuair a thiocfaidh tú isteach sa suíomh tá sé díreach os do chomhair amach.

Ó Chill Áirne
Téir go dtí Cill Orglan ar an N72 agus ansin lean na treoracha ó Chill Orglan mar a léiríonn sé thuas.

Is féidir leat dul go dtí Ionad na Dromoda agus Brú na Dromoda ó Chill Áirne ar bhóthar den dara grád thar Bealach Óisín. Chun dul ar an slí seo fág Cill Áirne ar an N72 i dtreo Cill Orglan. Rachaidh tú thar Fossa, sráidbhaile beag díreach lasmuigh de Chill Áirne. Ansin tiocfaidh tú go dtí acomhal agus ar thaobh do lámha clé beidh cuaille eolais i gcomhair Gleann an Chairthe. Lean ar aghaidh ar an mbóthar seo

© 2019 Dromid Community Development. All rights reserved.