Cuideachta Forbartha Pobail is ea Forbairt na Dromoda Teo a fhreastalaíonn ar riachtanais chultúrtha, eacnamaíocha agus shóisialta cheantar na Dromoda

Tá bainisteoir lánaimseartha á earcú ag Forbairt na Dromoda anois a chuirfidh plean oibre na cuideachta i bhfeidhm agus a dhéanfaidh tionscadail nua a iniúchadh agus a fhorbairt.

* Obair Forbairt na Dromoda a threorú agus a bhainistiú.
* Úsáid na Gaeilge a chur chun cinn go díograiseach laistigh Forbairt na Dromoda agus an pobal i gcoitinne.
* In éineacht leis an mBord chur Plean Gnó fadtéarmach le chéile chun cuspóirí cultúrtha agus gnó Forbairt a chomhlíonadh.
* Gnó, párolla, cuntais agus airgeadas na heagraíochta a bhainistiú.
* Tionscadail áitiúla a fhorbairt, a chur i bhfeidhm agus a chomhordú.
* Dul i gcomhairle le páirtithe leasmhara éagsúla áitiúla agus stáit, ar fhorbairt tionscadal pobail.

Cáilíochtaí agus Scileanna

* Scileanna Ceannaireachta, bainistíochta agus cumarsáide den scoth i nGaeilge agus i mBéarla.
* Cáilíocht tríú leibhéal sa ghnó, bhainistíocht nó cáilíocht ábhartha eile.
* Taithí oibre shubstaintiúil i bhForbairt Pobail agus ar a bheith ag plé le hoibrithe deonacha agus le coistí.
* Eolas agus taithí mhaith ar na deiseanna maoiniú atá ar fáil ó scéimeanna an AE, an Stáit agus na Réigiún.
* Scileanna den scoth riaracháin agus teicneolaíocht Faisnéise.
Beidh an té a cheapfar lonnaithe in Ionad na Dromoda. Beidh taisteal i gceist le dualgais an phoist.
Bheadh ​​sé riachtanach go mbeadh ceadúnas tiomána iomlán ag an duine agus go mbeadh carr acu.

Beidh tuarastal idir €35,000 agus €40,000 sa phost ag brath ar cháilíochtaí agus ar thaithí an iarrthóra.
Seol iarratas in éineacht le Curriculum Vitae chuig: Cathaoirleach Fhorbairt na Dromoda Teo, Ionad na Dromoda, Cillín Liath, Maistir Gaoithe, Cill Áirne, Co. Chiarraí V23RK10. Is é an spriocdháta d’iarratais ná Dé Luan 20 Meán Fómhair ag 5.00i.n.

© 2019 Dromid Community Development. All rights reserved.