TÓGRA NA SINSEAR

Ionad Lae na Dromoda agus Clár na Seanóirí

Thosaigh clár na seanóirí in Ionad na Dromoda sa bhliain 2000. Tá forbairt ollmhór déanta ann le críochnú an t-ionad- Ionad Lae na Dromoda. Bíonn na béilí ar siúl ann gach Déardaoin agus bíonn "Béilí ar rothaí" ar fáil dhá uair sa tseachtain ar an Máirt agus an Déardaoin. Bíonn Aifreann ar siúl uair sa mhí.

Gníomhachtaí
Aifreann
Clár aclaíochta
Cluiche cárta
Biongó
Cainteoirí
Yoga
Ealaíontóirí
Gniomh Faoin Aer
Seirbhísí
Béilí uair sa tseachtain
"Béilí ar rothaí" dhá uair sa tseachtain
Cosliacht
Gruagaireacht Níocháin ar ráta laghdaithe
Áiseanna in Ionad Lae na Dromoda ar fáil ag an bpobail
Cistin cruach dosmálta den scoth
Ionad Lae / Seomra cruinniú / comhdhála – spás i gcomhair 70
Seirbhís Níocháin
Bainisteoir an Ionad Lae
Tá June Collins ag obair mar Bhainisteoir Páirt Aimseartha in Ionad Lae na Dromoda. Tugann oibrithe deonacha, rannpháirtaithe ar an Scéim Shoisialta Tuath agus rannpháirteach ar an gClár Séirbhísí Pobail cabhair di.

Má tá suim ag aon seanóir páirt a ghlacadh sa chlár ní mór dóibh dul i dteangmháil le June Collins ar 066 9478669 nó Cáit nó Máire in Oifig Forbairt na Dromoda ar 066 9474782.

Cuireann an Feidhmeannach Seirbhís Slaintiúla cuid den airgead ar fáil chun costas na béilí a chlúdach agus tugann Seirbhís Oideachais Chiarraí cabhair le h-airgead a chur ar fáil i gcomhair an chlár aclaíochta. Thug Údarás na Gaeltachta, An Roinn Comhshaoil, Comhairle Contae Chiarraí agus HSE deontas chun an foirgneamh a thógáil agus a chríochnú amach.

Bruach na hAoine – Tionscadal Soisialta na Tithíochta
Tá an tionscadal tithíochta atá againn ag éirí go h-an mhaith. Chríochnaigh an tionscadal tithíochta i Mí Mheitheamh 2006 agus anois tá na sé tithe in úsáid. Tá na tionóntaí ag éirí go h-an mhaith.

Tá cúig tithe ann le dhá seomra codlata agus teach amháin le trí seomra codlata, is leis na h-airígh é seo. Tháinig cuid de na tionóntaí anseo ar an gclár "Safe Home". Is clár é seo do dhaoine atá ina gconaí i Sasana agus a mhian leo filleadh ar ais go dtí a n-áit dúchais ach faraor níl na h-achmhainní acu. Ba mhaith le Cumann Tithíochta na Dromoda buíochas a ghabháil leis na gníomhaireachtaí áirithe a thug maoiniú dóibh i comhair na tithe go léir: An Roinn Chomhshaoil agus Comhairle Contae Chiarraí, HSE agus Údarás na Gaeltachta.

Cuireadh an tollán suas agus anois bíonn na tionóntaí gnóthach ag plandáil glasraí. Is caitheamh aimsire sláintiúl é an garraíodóireacht do na seanóirí agus na rannpháirthe ar chlár na seanóirí.

Chur glaoch ar an ofig ar +353-66-9474782

© 2019 Dromid Community Development. All rights reserved.