HALLA POBAIL

Tá halla den chéad scoth in Ionad na Dromoda. Tá sé oscailte don phobal agus úsáideann gach grúpa áitiúla é i gcomhair imeachtaí cruinnithe, spóirt agus gníomhaíocht. Usáideann an Áis Curam Leanaí agus Scoil Náisiúnta Cillín Liath é. Tá cead ag na daoine ag fanacht sa bhrú é a úsáid chomh maith.

Chun breis eolais a fháil ar na seirbhísí cuir glaoch ar an oifig ar 066 9474782.

© 2019 Dromid Community Development. All rights reserved.