AONAID GNO

Deán Íoslódáil ar ár Bróisiúr

Tá trí aonad fiontriachta tóghta ag an bpobal aitiúil agus Táimid ag obair chun comhlachtaí I.T. a mhealladh go dtí an cheantair. Tá sétábhachtach dúinn go mbeadh daoine oilte le fáil sa cheantar. De bharr sin cuirtear ranganna traenála ar siúl sa cheantar

Ba bhreá linn é seo a cur ar fáil d'aon gnó atá ag lorg aonad cosúil le seo i gCiarraí Theas. Bheadh na haonaid áisiúil do chomhlacht I.T. go háirithe, tá Leathanbhanda maith ar fáil cheana agus tá seoladh I.P. ar fáil má bhfuil gá leis. Deán teagmháil linn má bhfuil suim agat féachaint ar na háiseanna anseo in Ionad na Dromoda.

Chur glaoch ar an oifig +353-66-9474782

© 2019 Dromid Community Development. All rights reserved.